Pamiętacie Państwo moją zasadę 100% pewności? To właśnie dzięki niej rozwijam się naukowo, gdyż uważam że nie można szkolić innych z zakresu, którego dobrze nie poznałam. Rozwój naukowy jest dla mnie podłożem do rozwoju biznesowego, a zarazem jego uzupełnieniem. Nie lubię sztuki dla sztuki, więc pisanie artykułów naukowych „dla punktów” mnie nie interesuje, wolę w swoich badaniach eksplorować nowe obszary i móc je wykorzystywać w pracy biznesowej. Dlatego do tej pory prowadziłam badania m.in. nad sensownością stosowania testów osobowościowych w procesie rekrutacji (wyniki pokazały, że różne typy osobowości czują wyższą satysfakcję w zależności od odpowiednich dla nich warunków, co przekłada się na ich efektywność w pracy), umiejętnościami pracowników, które chronią ich przed przeciążeniem emocjonalnym w pracy z klientem czy związkiem między rodzajem motywacji pracownika a możliwością dania mu większej swobody w pracy i większej decyzyjności. Obecnie jestem w zespole projektowym, w którym skupiamy się na praktycznym zastosowaniu aktywności fizycznej w kontekście przeciwdziałania przeciążeniu pracą. Realizuję też samodzielny grant naukowy dotyczący klimatu organizacyjnego a ograniczania wypalenia zawodowego, stresu i pracoholizmu wśród pracowników wiedzy. Jednym słowem- staram się znaleźć złoty środek na stworzenie jak najlepszej organizacji, zarówno dla jej wyników, jak i dla dobrostanu pracowników.

Lista moich publikacji naukowych:
1. Oleksa-Marewska K. (2019). Związek między klimatem organizacyjnym a występowaniem pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników wiedzy, publikacja w ramach konferencji „Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy”, X Zjazd Katedr ZZL (w trakcie recenzji)

2. Tokarski S., Oleksa-Marewska K. (2018). The importance of organisational climate and commitment of knowledge workers for increasing the competitive advantage of enterprises, Journal of Business and Finance (w trakcie publikacji)

3. Oleksa-Marewska K.(2018) Kształtowanie klimatu organizacyjnego niwelującego wypalenia zawodowe a zatrzymanie pracowników w organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, s.163-173

4. Springer A.,Oleksa K. (2017), Individual Determinants of Job and Career Satisfaction, International Journal of Human Resources Development and Management (w trakcie recenzji)

5. Springer A.,Oleksa K. (2017) , The relationship between employees’ competences and the consequences and manner of exercising emotional labour (EL), Contemporary Economics, 11, s.17-30

6. Oleksa K. (2017), Employee’s personal determinants of fitting the job characteristics, Central European Review of Economics and Management, 1(2), s. 91-112.

7. Oleksa K., Springer A (2017), Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach , Edukacja Ekonomistów i menedżerów, nr 1(43), s. 41-55.

8. Springer A.,Oleksa K. (2017) Analiza porównawcza zawodów z misją społeczną i zawodów handlowo-usługowych pod względem negatywnych konsekwencji wykonywania pracy emocjonalnej, Medycyna Pracy, 68(5), s.605–615.

9. Kowalczyk E., Oleksa K., Sitarska M. (2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu a dynamiczne zdolności przedsiębiorstw działających w Polsce w kontekście ich sukcesu rynkowego, w: Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, red. K. Krzakiewicz, S. Cyfert, Wydawnictwo UEP, Poznań, s.103-127.

10. Oleksa K. (2016), Trendy i innowacje na rynku pracy a świadome przygotowanie się studentów do wyzwań zawodowych, w: Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia, T. Chirkowska (red.), Kraków: Libron, s.33-44.

11. Oleksa K. (2015), Zarządzanie talentami- jak w XXI wieku motywować i utrzymać w organizacji utalentowanych pracowników, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej pt „Talent jako czynik sukcesu organizacji”, 60 (3), s. 109-124.

12. Oleksa K. (2014), Rola emocji, świadomości i budowy językowej w tworzeniu przekazu reklamowego, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej , nr 14/2014, s.47-66.

13. Oleksa K. (2013), Wypalenie zawodowe, zaangażowanie i satysfakcja z pracy u osób wykonujących zawody społeczne, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej ,nr 13/2013 , s. 109-124.

pl_PLPolish