• Zdobyłam stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, obrona miała miejsce w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, na Wydziale Finansów i Zarządzania.
  • Ukończyłam też studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, łącząc dwie obszerne specjalności- psychologię kliniczną (która przede wszystkim zajmuje się zdrowiem jednostki, jego zaburzeniami i terapią) oraz psychologię pracy i organizacji (odnoszącą się do procesów rekrutacji, rozwoju zawodowego pracowników i dbania o ich dobrostan w miejscu pracy).
  • Dodatkowo jako drugi kierunek skończyłam studia licencjackie z zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu wybierając anglojęzyczną specjalizację International Business, co poszerzyło moją wiedzę na temat globalnego rynku.
  • Po studiach uzupełniłam swoją edukację o roczne studium trenerskie w poznańskiej pracowni psychologicznej „Spotkanie”, które znacznie ubogaciło mój warsztat pracy i pobudziło kreatywność do tworzenia rozmaitych ćwiczeń i symulacji  dla uczestników szkoleń.
  • Rozwijając kompetencje psychologiczne i terapeutyczne, w czerwcu 2019 roku ukończyłam roczne studium erapii poznawczo-behawioralnej.w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Patrząc na swoją dotychczasową ścieżkę rozwoju, widzę że „uzdrawianie” środowiska i organizacji interesowało mnie od początku edukacji wyższej: moja praca magisterska z psychologii dotyczyła patologii charakteru (m.in. psychopatii), praca licencjacka z zarządzania odnosiła się do nieprawidłowości etycznych w biznesie, a doktorat dotyczył ograniczania stresu, wypalenia zawodowego i pracoholizmu w organizacjach zatrudniających pracowników wiedzy. Obecnie moje działania naukowe i biznesowe skupiają się na usprawnianiu funkcji zarządczej, klimatu pracy oraz podnoszenia kompetencji miękkich pracowników, w związku z tym ciągle aktualizuję swoją wiedzę, głównie poprzez lekturę artykułów naukowych i branżowych portali biznesowych i HRowych.

pl_PLPolish