Kompleksowa diagnoza organizacji

W ramach kompleksowej diagnozy spotykamy się w celu omówienia problemów lub obszarów wymagających rozwoju. Przeprowadzam wstępną analizę potrzeb m.in. poprzez wywiady oraz badania za pomocą dostępnych na rynku kwestionariuszy oraz autorskich narzędzi, zbudowanych zgodnie z metodologią naukową i praktyką biznesową.

Po analizie zebranych danych, przedstawiam propozycję działań usprawniających oraz proponuję przeprowadzenie szkoleń.

Po etapie wdrożenia usprawnień i przeprowadzeniu szkoleń, jeszcze się nie żegnamyJ To czas na monitoring postępów, spotkania „30 po” czyli min. miesiąc po wdrożeniu działań, w celu oceny ich efektywności. To także konsultacje z pracownikami, ponowne badania oraz inne działania dostosowane do potrzeb Twojej organizacji. Wszystkie etapy współpracy indywidualnie dostosowuję do potrzeb i możliwości firmy.

 

Wsparcie HR

Czy w Twojej firmie działa efektywny miękki HR? Czy przeprowadzane działania rekrutacyjne są zgodne z wymaganiami firmy oraz dostosowane do aktualnych możliwości rynku pracy? Tworzycie profile kompetencyjne, które są niezbędne do przeprowadzenia sprawnej i trafnej rekrutacji? Jeżeli choć w jednym punkcie zawahałeś się, możesz skorzystać z mojej pomocy we wsparciu działań HR. Zajmuję się zarówno etapami rekrutacji, przede wszystkim przygotowaniem profili kompetencyjnych oraz metod rekrutacji (dobór pytań do rozmowy, zadań praktycznych czy projektowanie Assessment Center) , jak i rozwojem zasobów ludzkich, które w firmie już posiadasz, poprzez pomoc w projektowaniu kwestionariuszy ocen, sesji szkoleniowych czy indywidualnych rozmów.

 

Indywidualne konsultacje

Wypalenie zawodowe, przeciążenie pracą, a może brak pomysłu na rozwój ścieżki kariery. Niektóre problemy wymagają konsultacji i dobrania indywidualnych rozwiązań. Dlatego jako psycholog oferuję spotkania w formie indywidualnych sesji z menedżerem/ właścicielem firmy/ pracownikiem (nie potrzebne skreślić), podczas których możemy omówić poszczególne trudności i znaleźć najlepsze rozwiązanie.

en_USEnglish